sony5

Vinyasa i equilibri sobre braços

Un taller multinivell amb Savitri on una seqüència preparatòria de Vinyasa obrirà les portes a una pràctica enfocada en les postures d’equilibri de braços i invertides.

El taller serà multinivell i apte per a alumnes iniciantes com avançats i per tant podràs treure el màxim del profit. Practicarem de forma progressiva per a familiaritzar amb l’alineació del cos i enfortirem els músculs principals involucrats en algunes de les següents asanas: Bakasana i variacions, Astavakrasana, Eka Pada Koundinyasana I i II, Ganda Bherundasana i Punxa Mayurasana.

25€
Alumnes domiciliats 15€

16 de novembre
de 17:00h a 19:00h

Professora

Sonia Lindia