Substitucions de Professors/es de Ioga

DATA SUBSTITUCIÓSURTENTRAHORARI
07/11AndreaIrina14:20h
12/11AndreaAlba14:20h
14/11AndreaAlba14:20h
22/11CarolaBianca16h, 17:30h
24/11JonatanFerran10:45h, 12:15h
24/11FerranJonatan17:15h, 18:45h
29/11CarolaFerran17:30h