Nadi sodhana

Pranayama

Què és?

Les classes de Pranayama estan obertes a aquells practicants que vulguin aprofundir en la seva pràctica de ioga aprenent a regular la respiració i el prana o energia vital. Són classes actives a primera hora del matí que busquen canviar el nostre estat mental i ens indueixen a l’estat meditatiu. Treballarem bhandas (tancaments energètics), mudres (gestos), tècniques preparatòries i pranayames majors, per introduir gradualment les retencions i els seus efectes.

La relació entre la respiració i el ioga és tan estreta que es podria dir que el ioga és la respiració i la respiració és el ioga. A través de la respiració el iogui canvia el seu estat i aborda l’estat del ioga, la capacitat de dirigir la ment a un punt sense cap distracció. El savi Patañjali, fa més de 2000 anys, ens ho descriu en els seus Sutras de ioga,quan presenta el Pranayama o la disciplina de la regulació conscient de la respiració. La quarta baula del ioga

“Prana és la suma total de totes les energies contingudes en l’univers.”-Swami Sivananda Saraswati.

Prana es defineix com l’energia vital subtil, la energia pura en l’estat natural. És la força de vida que no només sustenta el cos, sinó també la creació a tots els nivells. Els Ioguis identifiquen prana amb la vida, vitalitat, considerar que el cosmos és viu i ple de prana.

A través de les tècniques de Pranayama es regulen el prana dins de nosaltres, a través d’exercicis de respiració amb els següents objectius:

 • Millorar la vitalitat, recarregar energia.
 • Augmentar la voluntat i la força.
 • Curar malalties.
 • Impulsar les teves pròpies capacitats i l’eficiència.
 • Canviar el nostre estat mental.
 • Evolucionar cap a una consciència més alta.

Gràcies a aquestes tècniques de respiració ens acostarem a un estat on la nostra ment està centrada, enfocada i sense distraccions, aquest estat que ens portarà a connectar amb la nostra essència més profunda. Un nou estat de sensibilitat i atenció.

Contraindicacions

Les persones amb malalties cròniques de qualsevol tipus han de consultar amb el seu metge o metge especialista sobre la ideonidad del Pranayama. Especialment les persones amb

les malalties cardiovasculars i pulmonars han de demanar consell a un metge abans d’iniciar les pràctiques, ja que la majoria de tècniques estan contraindicades.

Sempre que es practica dins de la capacitat de cada un, sense imitar, forçar, o competir, cada persona sana pot practicar les tècniques ja que no tenen moltes contraindicacions, excepte pràctiques amb retencions molt llargues.

Beneficis

 • Millora el sistema respiratori augmentant la captació d’oxigen i augmentant la capacitat pulmonar.
 • Purifica la sang millorant la circulació sanguínia. Tonifica el cor.
 • Tonifica el sistema nerviós, la medul • la espinal i el cervell.
 • Ajuda al sistema immunològic, augmentant les defenses.
 • El massatge del diafragma i els músculs abdominals s’accenten millorant les funcions dels òrgans digestius.
 • Augmenta la vitalitat. Augmenta el nivell d’energia o prana en tot el cos.
 • Neteja els nadis, canals a través dels quals circula l’energia vital.
 • Reequilibra els chakres, vortícis de l’energia.
 • Estimula el rendiment intel·lectual i millora la memòria. Proporciona calma, serenitat i claredat mental.
 • Indueix un estat mental favorable per a la concentració, internalització i meditació. Minimitza la dispersió mental i pacifica les emocions.
 • Desenvolupar una consciència més alta.
 • Ens connecta amb el nostre ésser interior. Es tracta d’aconseguir la quietud interior, la visió transcendent, i l’emancipació espiritual.

 

Vishnu mudra

Reservar

Professora

Sílvia Gallego