keshava 03

Meditación

Què és?

La meditació és un estat de consciència que ens permet connectar amb l’essència natural del nostre ésser, més enllà de l’agitació mental i l’estrès quotidians… En un estat meditatiu experimentem una profunda pau i una gran serenitat interior; quan la ment està relaxada sobrevé una major lucidesa que ens permet observar amb claredat i calma les eventualitats que es presenten a la vida diària sense que aquestes ens afectin de manera negativa. Per mitjà de la pràctica de meditació s’aguditzen el discerniment i la intuïció, aconseguim augmentar i enfortir la nostra equanimitat perquè aquest estat de pau i serenitat interior es tornin part integral de la nostra personalitat i així poder portar una vida completa, plena d’amor, dita i serenitat.

Beneficis

 • Redueix l’estrès
 • Augmenta la concentració
 • Millora l’estat d’ànim
 • Augmenta la compassió i empatia
 • Redueix la irritabilitat
 • Incrementa el benestar anímic i físic
 • Augmenta la creativitat
 • Ajuda a millorar la memòria
 • Enforteix l’equanimitat
 • Ajuda a eliminar addiccions
 • Millora la salut cardiovascular
 • Enforteix el sistema immune
 • Ajuda a reduir i eliminar l’ansietat

Professor

Késhava