Cristina Poll. Acupuntura

Acupuntura

Què és acupuntura?

L’acupuntura recull un saber mil·lenari basat en l’observació dels fenòmens naturals, aplicat amb el propòsit de preservar la salut i prevenir la malaltia. Durant més de 2000 anys cada mestre refinava la seva pràctica i la transmetia dins de la seva família. És un mètode que ha estat perfeccionat mitjançant l’experiència pràctica. L’acupuntura és per tant un mètode molt antic la naturalesa empírica ho fa sorprenentment actual.

L’acupuntura forma part d’un sistema de coneixement més ampli, la medicina tradicional xinesa, que es construeix a través d’una profunda comprensió dels fenòmens observables en la natura. La seva màxima aspiració en l’antiguitat va ser promoure la salut mitjançant un compendi de bons hàbits basats en el moviment conscient, en la respiració, en la dieta i en un equilibri entre activitat i descans.

Quan l’equilibri de ser trencava apareixia l’inici del trastorn o de la malaltia, i la seva manifestació podia observar-se en el cos, la conducta o l’estat mental.

La forma de diagnosticar en Medicina Tradicional Xina es basa en l’observació dels signes i símptomes que presenta el pacient, i el seu tractament serà específic per a cada persona.

En el cas de l’acupuntura el tractament es realitza mitjançant l’estimulació amb agulles en llocs estratègics per millorar o restablir el flux vital, o millor dit el Qi.

Per a les persones que no han pogut tenir contacte directe amb la cultura xinesa és un repte arribar a integrar els conceptes en què es basa el pensament antic contingut en la medicina tradicional xinesa com són el Qi o el Yin-Yang, ja que no existeixen com a tals en cultures occidentals.

Actualment l’acupuntura s’ensenya en universitats, tant d’orient com d’occident i la seva efectivitat s’avalua segons el mètode científic. S’empra per a diversos tractaments, sovint, allà on la medicina al·lopàtica o convencional no té un resultat favorable o genera molts efectes secundaris. Moltes vegades l’acupuntura es troba integrada en un tractament que combina la medicina occidental i l’oriental.

Tarifas y horarios

1º Sessió: 45€
Sessió suelta: 40€
Pack 3 sessions: 90€

Hores convingudes

Per a més informació sobre acupuntura:

  • Mayo Clinic: Clíca
  • US National Library of Medicine National Institutes of Health: Clíca
Cristina Poll. Acupuntura

Terapeuta