Cristina Poll. Acupuntura

Acupuntura

Què és l’acupuntura?

L’acupuntura recull un saber mil·lenari basat en l’observació dels fenòmens naturals, aplicat amb el propòsit de preservar la salut i prevenir la malaltia. Durant més de 2.000 anys, cada mestre refinava la seva pràctica i la transmetia en el si de la seva família. És un mètode que ha estat perfeccionat mitjançant l’experiència pràctica. L’acupuntura és, per tant, un mètode molt antic; la seva naturalesa empírica el fa sorprenentment actual.

L’acupuntura forma part d’un sistema de coneixement més ampli, la medicina tradicional xinesa, que es construeix a través d’una comprensió profunda dels fenòmens observables en la natura. En l’antiguitat, la seva màxima aspiració va ser promoure la salut mitjançant un compendi de bons hàbits basats en el moviment conscient, la respiració, la dieta i en un equilibri entre activitat i descans.

Quan l’equilibri es trenca, apareix l’inici del trastorn o de la malaltia, i la seva manifestació es pot observar en el cos, la conducta o l’estat mental.

En la medicina tradicional xinesa, la manera de diagnosticar es basa en l’observació dels signes i símptomes que presenta el pacient, i el tractament és específic per a cada persona.

En el cas de l’acupuntura, el tractament es fa mitjançant l’estimulació amb agulles en llocs estratègics per millorar o restablir el flux vital –o més ben dit, el txi.

Per a les persones que no han tingut contacte directe amb la cultura xinesa és un repte arribar a integrar els conceptes en què es basa el pensament antic contingut en la medicina tradicional xinesa, com ara el txi o el yin-yang, ja que no existeixen com a tals en cultures occidentals.

Avui dia l’acupuntura s’ensenya en universitats, tant d’Orient com d’Occident, i la seva efectivitat s’avalua segons el mètode científic. S’empra en diversos tractaments; sovint, allà on la medicina al·lopàtica o convencional no presenta resultats favorables o genera molts efectes secundaris. Moltes vegades l’acupuntura es troba integrada en un tractament que combina la medicina occidental i l’oriental.

Tarifes i horaris

1a sessió: 45 €
Sessió solta: 40 €
Pack 3 sessions: 90 €

Hores convingudes

Cristina Poll. Acupuntura

Terapeuta